EU Projects

NAZIV KORISNIKA:
VIDACO d.o.o.

 

NAZIV PROJEKTA:
Poboljšanje učinkovitosti VIDACO-a kroz IKT

 

OPIS PROJEKTA
Projektom “Poboljšanje učinkovitosti VIDACO-a kroz IKT” tvrtka je poboljšala učinkovitost obavljanja
svakodnevnih poslova kroz unapređenje učinkovitosti ključnih poslovnih procesa: 3D design-a i
konstruiranja, prodaje, nabave i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Provedbom projekta tvrtka je provela dvije ključne aktivnosti:

– Nabava IKT poslovnih rješenja – hardware
– Nabava IKT poslovnih rješenja – software.

 

Nabava hardware-a uključila je nabavu grafičkih radnih stanice, monitora, printera, napajanja, HDD- ova i miševa. Nabava software-a uključila je nabavu 3D CAD alata i PDM-a (Product Data Management) za 3D design i konstruiranje.

 

Provedene aktivnosti omogućit će proširenje suradnje s postojećim kupcima na domaćem i stranom tržištu, te će tvrtka osvajati i nove kupce i izlaziti na nova ciljna tržišta.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:
– Povećati učinkovitost i konkurentnost tvrtke unapređenjem poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT i
novim zapošljavanjem
– Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim ciljanim tržištima
– Doprinijeti jačanju konkurentnosti MSP-ova i razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

 

Ukupna vrijednost projekta: 512.651,96 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 287.085,09 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 08.01.2019. – 08.12.2019.

 

KONTAKT OSOBA:
Dražen Škrlec
drazen.skrlec@vidaco.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke VIDACO d.o.o.
Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr

How Can We Help?