EU Projects

NAZIV KORISNIKA:
VIDACO d.o.o.

 

NAZIV PROJEKTA:
Poboljšanje učinkovitosti VIDACO-a kroz IKT

 

OPIS PROJEKTA
Projektom “Poboljšanje učinkovitosti VIDACO-a kroz IKT” tvrtka je poboljšala učinkovitost obavljanja
svakodnevnih poslova kroz unapređenje učinkovitosti ključnih poslovnih procesa: 3D design-a i
konstruiranja, prodaje, nabave i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Provedbom projekta tvrtka je provela dvije ključne aktivnosti:

– Nabava IKT poslovnih rješenja – hardware
– Nabava IKT poslovnih rješenja – software.

 

Nabava hardware-a uključila je nabavu grafičkih radnih stanice, monitora, printera, napajanja, HDD- ova i miševa. Nabava software-a uključila je nabavu 3D CAD alata i PDM-a (Product Data Management) za 3D design i konstruiranje.

 

Provedene aktivnosti omogućit će proširenje suradnje s postojećim kupcima na domaćem i stranom tržištu, te će tvrtka osvajati i nove kupce i izlaziti na nova ciljna tržišta.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:
– Povećati učinkovitost i konkurentnost tvrtke unapređenjem poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT i
novim zapošljavanjem
– Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim ciljanim tržištima
– Doprinijeti jačanju konkurentnosti MSP-ova i razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

 

Ukupna vrijednost projekta: 512.651,96 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 287.085,09 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 08.01.2019. – 08.12.2019.

 

KONTAKT OSOBA:
Dražen Škrlec
drazen.skrlec@vidaco.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke VIDACO d.o.o.
Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr

How Can We Help?

We use cookies and similar technologies on our website and platform to operate and secure our services, customize your experience with our services, test new changes and features, help us understand how you use our services and provide you with advertising based on your behavior. You can read more about this in our Privacy Policy.